Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - dostawa trofeów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie

Goleniów, 4.01.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z zapisem art. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup trofeów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie w 2021 r., zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz poniższym zapytaniem.

I. Zamawiający:

Gmina Goleniów

Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,

NIP 8560008981

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów

telefaks 914182104, 914071502

email: osir@osir.goleniow.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa trofeów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na 2021 r. W skład zamówienia wchodzą puchary, medale, wklejki oraz taśmy do medali, w planowanych ilościach i o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia: od 25 stycznia 2021 r. do 31.12.2021

3. Gwarancja - minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

4. Zamówienie dostarczane będzie w dostawach dzielonych minimum 2 dostawy półroczne. Zamawiający przewiduje rozłożenie zamówienia na więcej dostaw.

5. Adres dostawy przedmiotu zlecenia Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów.

6. Strony zgodnie oświadczają, że świadome są tego, iż rzeczywiste ilości zamówionych trofeów mogą różnić się od szacunkowej ilości trofeów, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym, z uwagi na specyfikę zamówienia nie wyczerpanie tej wartości nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

7. Wystawianie faktur i termin płatności: Faktury wystawione będą po dostarczeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia bez uwag przez Zamawiającego. Termin płatności: 14 dni od wykonania przedmiotu zamówienia oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura wystawiona będzie w sposób następujący:

Nabywca Gmina Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, NIP 856 00 08 981

Odbiorca (płatnik): Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów.

Przy czym faktura musi zawierać oba powyższe zapisy.

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany do rozliczeń z tytułu wykonania zamówienia jest rachunkiem właściwym do rozliczeń z mechanizmem podzielonej płatności (tzw split payment).

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

W ofercie należy przedstawić cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto całości zamówienia wraz z kosztami dostawy do Zamawiającego.

W ofercie należy również zawrzeć termin realizacji zamówienia i wskazanie warunków płatności.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty można składać do 15 stycznia 2021 r. pisemnie w zaklejonej kopercie z opisem nie otwierać przed terminem 15.01.2021 r. na adres Zamawiającego lub drogą mailową na adres osir@osir.goleniow.pl Oferta przesłana drogą mailową powinna zostać zabezpieczona hasłem i przesłana na podany wyżej adres mail. Hasło do oferty należy przesłać w osobnym mailu w dniu 15.01.2021 r. na podany wyżej adres.

V. Wybór oferty:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następującego kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto oferty, najszybszy termin wykonania zamówienia. W toku rozpatrywania złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Małgorzata Zera tel. 914182104

Dyrektor OSiR
Andrzej Łukasiak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Zera 04-01-2021 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Zera 04-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Zera 04-01-2021 09:05