Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie

Goleniów, 4.01.2021 r.

 

Zapytanie Ofertowe

Na podstawie art. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Goleniowie w 2021 r., zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

I. Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 25

72-100 Goleniów

telefaks 914182104, 914071502

email: osir@osir.goleniow.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa materiałów biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na 2021 r. W skład zamówienia wchodzą materiały biurowe, druki oraz wyposażenie biurek w planowanych ilościach i o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zamawiający przewiduje nieznaczną zmianę ilości zamawianych materiałów w zależności od bieżących potrzeb.

3. Termin realizacji poszczególnych dostaw: preferowany w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, nie dłuższy niż 48 godzin.

4. Termin realizacji zamówienia: od 25 stycznia 2021 r. do 31.12.2021

5. Gwarancja - minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

6. Zamówienie dostarczane będzie w dostawach dzielonych minimum 4 dostawy kwartalne. Zamawiający przewiduje rozłożenie zamówienia na więcej dostaw.

7. Strony zgodnie oświadczają, że świadome są tego, iż rzeczywiste ilości zamówionych materiałów mogą różnić się od szacunkowej ilości materiałów, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym, z uwagi na specyfikę zamówienia nie wyczerpanie tej wartości nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

8. Wystawianie faktur i termin płatności: Faktury wystawiane będą po każdej wykonanej dostawie materiałów, za faktycznie dostarczoną część materiałów. Termin płatności: 14 dni od wykonania przedmiotu zamówienia oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury wystawiane będą na:

Nabywca Gmina Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, NIP 856 00 08 981

Odbiorca (płatnik): Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów.

Przy czym każda faktura musi zawierać oba powyższe zapisy.

Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku z realizacja zapisów Umowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W Formularzu należy wypełnić każdą pustą komórkę. W rubryce „Producent” należy uzupełnić wolne miejsca. W wierszach gdzie wpisany został przez Zamawiającego producent, jeśli Oferent nie dysponuje konkretnym produktem, proszę wpisać oferowany zamiennik (priorytetowo traktowane będą oferty z wymaganym producentem).

W podsumowaniu należy przedstawić cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto całości zamówienia wraz z kosztami dostawy do Zamawiającego.

W ofercie należy również zawrzeć czas realizacji od potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wskazanie warunków płatności.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty można składać do 15 stycznia 2021 r. pisemnie w zaklejonej kopercie z opisem nie otwierać przed terminem 15.01.2021 r. na adres Zamawiającego lub drogą mailową na adres osir@osir.goleniow.pl Oferta przesłana drogą mailową powinna zostać zabezpieczona hasłem i przesłana na podany wyżej adres mail. Hasło do oferty należy przesłać w osobnym mailu w dniu 15.01.2021 r. na podany wyżej adres.

V. Wybór oferty:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następującego kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto oferty, najszybszy termin wykonania poszczególnych części zamówienia oraz producenci wskazanych materiałów. W toku rozpatrywania złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta Umowa, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Umowy.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Małgorzata Zera specjalista działu organizacyjnego OSiR tel. 914182104

 

Andrzej Łukasiak
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Goleniów

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Zera 05-01-2021 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Zera 04-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Zera 05-01-2021 11:31